Uygulama için bilgisayarınızda ActiveX yüklü olmalıdır.
HAVA DURUMU
8°C / 20°C
Az Bulutlu
ANKET
BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINI BEĞENİYOR MUSUNUZ?
  • koruma(Fena değil)
  • koruma(Mükemmel)
  • koruma(Biraz)
  • koruma(İyi)
SU ABONELİK İŞLEMLERİ
 

                                                    T.C.

KÜÇÜKHÜYÜK BELEDİYESİ

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SU ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ

 

Abone No:............................     DefterNo: ...............   Cilt No:..........    Sayfa No: .............

Sicil    No: ............................     Abone Türü: ………………….

Abonenin Adı Soyadı :..............................................................................................................

Adres :.......................................................................................................................................

Depozito Miktarı    :.....................................                               Makbuz No  : .......................

Sayaç No / Markası: .....................................                               Açılış Tarihi :..../ .... /  200..

Abone Tel. No        : .....................................

 

 KÜÇÜKHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI  ile …………………… (Abone) arasında aşağıdakişartlarda içme suyu aboneliği  sözleşmesiimzalanmıştır.

 

1- Abone, yürürlükteki Kanunlar,Yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını ve ileride bunlardayapılabilecek değişiklikleri  aynen kabuleder.

 

2- Abone, Abonelik tesisi sırasında Yönetmeliktebelirtilen abone teminat bedeli ve diğer abonelik bedellerini ödemekle mükelleftir.

 

3- Abone, sözleşmede  gösterilen adresine küçükhüyük belediyesitarafından    yapılacak her türlütebligatın geçerli olduğunu ve kendisine yapıldığını kabul eder.

 

4- Abone, kendi adına kayıtlı bulunanaboneliği  ve  sayacını başka aboneye veya adrese aktaramaz,devredemez küçükhüyük belediyesi’nin haberi olmadan sayacın yerinideğiştiremez, sökemez, mührünü koparamaz veya başka bir sayaçla değiştiremez.Bunların herhangi birini gerçekleştirirse cezai müeyyide uygulanır. Abone su sayacını okunabiliruygun bir yerde korumakla mükelleftir.

 

5- Abonelik sözleşmesi,taraflardan  birinin  talebi olmadığı sürece   yürürlüktekalır. Abone bütün borçlarını ödemek ve yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmenin feshini isteyebilir.Abone, su açma ve kapama ücretini ödemek şartıyla, aboneliğinin geçici süreli  kapatılmasını isteyebilir.

 

6-Abone, yönetmelik ve tarifelere göreadına tahakkuk ettirilen su bedelini süresinde ödemekle mükelleftir. Borcunu süresinde ödenmeyen abonenin suyu kesilir.

 

7-Abone, aboneliğini haber vermedenterk ettiği ve borç bıraktığı takdirde başka bir yerde kullandığı su,adına  abonelik olsun veya olmasın borç ödenenekadar kapatılmasını abone peşinen kabul eder.

 

 8-Abone, ekonomik ömrünü tamamlamış sayacın küçükhüyük belediyesitarafından sökülerek yerine yeni sayaç    takılmasını, sayaç sökme takma bedeliniödemeyi ve sökülen sayacın belediyeye ’ya bırakılmasını peşinen kabul eder.

 

 9-Abonenin ölümü halinde, varislerin yazılıisteği ile abonelik sözleşmesi iptal edilir. Borç ve     alacakları   varislerineintikal eder.

 

  10- Uyuşmazlık halinde AFYONKARAHİSARMahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

  HUSUSİ ŞARTLAR:  ………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………...

           

               Düzenleyen                                Abone AdıSoyadı                               Yetkili - İmza

                                                                                          İmzası