KVKK FORMLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN !
» Güncel  » Duyurular

  
Metruk Bina İlanı
05.10.2022 16:00

KÜÇÜKHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Konu: Metruk Bina İlanı.


10 Temmuz 2019 Tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 12’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 39’uncu maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu Belediye veya Valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izahı için Belediye veya Valilikçe  üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.” hükmü yer almaktadır. 

 

Bu kapsamda; Belediye ekiplerimizin yapmış olduğu inceleme neticesinde Kasabamız Kurtuluş Mahallesi Tapuda Haydar ADIYAMAN ve müşterekleri adına Kayıtlı 205 ada 31 nolu parselde bulunan yapıların metruk bina olduğu tespit edilmiştir. Teknik Raporumuzda da belirtildiği üzere; Binanın yıkılacak derecede tehlikeli olduğu yapı sahibi veya ilgili Belediye tarafından yıkılmadığı takdirde kendiliğinden yıkılacak durumda olduğu esaslı bir tamir ile tehlike arz etmeyecek duruma getirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.  30827 Sayılı Resmi Gazetede yapılmış olan değişiklik maddesine istinaden herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermeksizin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde Metruk Binanın yıkım işlemi Belediye ekiplerimizce yapılacaktır.

  

 

            İlanen duyurulur.

 DuyurularHenüz kayıt girilmemiş !